فیلتراسیون

از محصولات آپاتک می توان در ساخت فیلترهای تصفیه آب و فیلترهای هوا برای جذب فلزات سنگین و آلودگی ها استفاده کرد.

در اینجا می توانید نحوه عملکرد محصول نانو هیدروکسی آپاتیت کربناته آپاتک را در فیلترها مشاهده کنید.

نتایج مقایسه ای حذف آلاینده های هوا در پارچه نانو فیلتر حاوی آپاتک و کربن اکتیو

پارامتر

راندمان حذف(درصد)

پارچه نانو فیلتر

راندمان حذف(درصد)

کربن اکتیو

کل ذرات معلق   76.5 61.5 
ذرات معلق زیر 10 میکرومتر  70.3  55.3 
ذرات معلق زیر 2.5 میکرومتر  59.45  45.2 
ذرات معلق زیر 1 میکرومتر  58.33  28.5 
بنزن  43.24  45 
مونواکسید کربن  36.36  16.6 
دی اکسید گوگرد  35.86  21.3 
دی اکسید نیتروژن  30.64  16 
سولفید هیدروژن  30  40.3 
ازن 53.12 -
2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search