Image

دندانی

نانو هیدروکسی آپاتیت جزء اصلی بافت سخت دندان است که 97٪ مینا و تا 70٪ عاج دندان را تشکیل میدهد. واحد های ساختمانی مینای دندان، نانوبلورهای هیدروکسی آپاتیت هستند که به سختی می تواند به طور طبیعی ترمیم شود.

محصول هیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار آپاتک می تواند باعت کاهش حساسیت دندانی و افزایش رمینرالیزاسیون مینای دندان شود. این فرایند با ایجاد یک لایه محافظ روی سطح دندان و مسدودکردن توبول های عاجی سطح دندان ایجاد می شود و رنگ سفید طبیعی به دندان ها میدهد . 

این پودر برای محصولات مراقبت از دهان، مانند خمیر دندان، دهانشویه و برخی محصولات سفید کننده توصیه می شود.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری از استفاده محصول نانو هیدروکسی آپاتیت کربناته آپاتک را در محصولات بهداشت دهان و دندان مشاهده کنید.

2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search