Image
 

سایرکاربردها

از محصولات آپاتک می توان در کروماتوگرافی برای جداسازی بیومولکول هایی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و آنتی بادی ها استفاده نمود.

همچنین این محصول می تواند به عنوان یک کاتالیزور، دارورسانی،ژن رسانی و در بیوتکنولوژی استفاده شود.
 علاوه براین دراینجا می توانید کاربرد نانو هیدروکسی آپاتیت کربناته آپاتک را در محصولات آرایشی ، فیلرها ،کرم های جوانساز و کرم های ضد آفتاب مشاهده کنید.

2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search