Image

پزشکی

 

کاربرد ترکیبات کلسیم فسفاتی و شیشه های زیست فعال آپاتک در پزشکی در مهندسی بافت سخت و نرم است.هیدروکسی آپاتیت بسیار شبیه به جزء معدنی استخوان است که دارای زیست سازگاری عالی، توانایی ایجاد پیوند شیمیایی با استخوان و هدایت گر رشد استخوانی است. بدلیل ساختارنانو هیدروکسی آپاتیت آپاتک، با استفاده از این ماده در مهندسی بافت سخت خواص استخوان مشابه سازی می شود و عملکرد بیولوژیکی بهبود می یابد.
شیشه های زیست فعال ، دسته­ اي از موادند كه توانايي اتصال به بافت هاي زنده بدن را از طريق تشکیل لايه ای غني از کلسیم فسفات در فصل مشترك خود با بافت هاي زنده ، دارند . شیشه های زیست فعال را می توان جهت ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده سخت و نرم بکار برد. پركننده­ هاي دنداني ، حامل های انتقال دارو و مهندسی بافت استخوان برخی از کاربردهای شیشه های زیستی است.

2022 © ,تمام حقوق برای شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد محفوظ است.

Search